تاریخچه

تشکیل انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان

موضوع تشکیل انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان  در تیرماه ۱۳۴۸  از سوی  گروهی از مهندسان ساختمان  که جهت تدوین آئین نامه  بتن آرمه  با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  ایران همکاری می نمودند عنوان شد و از مهندسان ساختمان کشور دعوت بعمل امد (به نقل از نشریه شماره یک بهمن۵۵) جلسات اولیه مهندسان محاسب در باشگاه دانشگاه تهران منعقد گردید و ضرورت تشکیل انجمن مورد تایید  قرار گرفت  و کمیته خاصی مامور تدوین اساسنامه تهیه و در جلسات متعدد در تالار اجتماعات دانشکده فنی  دانشگاه تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. متن نهایی اساسنامه در تاریخ ۱۳۴۹/۱۲/۱۲ به تصویب ۲۸ نفر از مهندسان محاسب ساختمان رسید که هیئت موسس انجمن می باشند.

هیئت مدیره موقت منتخب با کوشش فراوان توانست انجمن را تحت شماره ۱۱۶۴ به ثبت رسانده و اقدام به دعوت از ۴۲ نفر از مهندسان  ساختمان که تا آن زمان به عضویت انجمن پذیرفته شده بودند، جهت برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی انجمن دعوت نماید. اولین مجمع عمومی انجمن در ۱۱ آذر ۱۳۵۲  با حضور ۳۰ نفر از ۴۲ نفر عضو رسمی انجمن رسمیت یافت  وضمن تصویب اساسنامه  اولین هیئت مدیره انجمن مشتمل بر ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضوعلی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. در همین جلسه به منظور نظارت بر کارهای هیئت مدیره  برابر ماده  ۳۹ اساسنامه هیئت داوری  مشتمل برسه نفر  عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

دوره جدید فعالیت های انجمن در پی فعالیت ها و پیگیری های هیئت مدیره دوره دهم و اخذ مجوزهای  وزارت کشور  و بالاخره جلسه مجمع عمومی انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان  در ۲۰ دی ماه ۱۳۷۱ با حضور نماینده وزارت کشور تشکیل گردید . در این جلسه اصلاحات  اساسنامه  انجمن به تصویب  حاضران رسید.سپس هیئت ریسه دوره یازدهم  انجمن با ساختار جدید ۵ عضو جدید و ۲ عضو علی البدل  برای مدت یک سال انتخاب شدند. در اواخر خردادماه  ۱۳۷۲  وزارت کشور  فعالیت  انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان را در چهار چوب  قانون احزاب به رسمیت شناخت  و در تاریخ  ۱۳۷۳/۰۵/۳۰ پروانه فعالیت انجمن از وزارت کشور اخذ شد.

اساسنامه

انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان

 • تدوین ضوابطی برای تشخیص صلاحیت فنی به مهندسان محاسب ساختمان جهت پیشنهاد به مسئولین ذیربط.
 • ایجاد هماهنگی در کارهای مهندسان محاسب ساختان عضو انجمن و یکنواخت کردن خدمات فنی و کوشش در به تصویب رساندن مقررات و قوانینی که روابط مهندسان محاسب ساختمان و کار فرمایان و حقوق و تکالیف طرفین را روشن می‌سازد.
 • اقدام به تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های فنی و محاسباتی جهت پیشنهاد به مسئولین یا ارگان‌های ذیربط.
 • بالا بردن سطح علمی و فنی مهندسان محاسب ساختمان در ایران از طریق تشکیل جلسات سخنرانی فنی و بحث و انتقاد و انتشارات علمی و فنی و جمع آوری اطلاعات و آمارها از منابع مراکز اسناد علمی و فنی.
 • مبادله اطلاعات و همکاری فنی با موسسات مشابه داخلی و خارجی در چهارچوب مقرارت کشور.

ماده ۵: کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می‌شود.

کلیات و اهداف

ماده ۱: انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان تشکلی است صنفی، تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می‌شود.

ماده ۲: مرکز اصلی این انجمن در شهر تهران واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای استانهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده ۳: اعضای انجمن تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

بر اساس ماده ۴ اساسنامه انجمن اهداف عبارتند از:

 • شناساندن گروه مهندسان محاسب ساختمان و متشکل ساختن فعالیت های فنی این دوره و کوشش در اعتلای ارزش حرفه ای آنان.
 • ارتباط و همکاری بین مهندسان محاسب ساختمان و دفاع از منافع معنوی و حقوقی صنفی آنان.

انواع عضویت

انجمن دارای دو نوع عضو خواهد بود:

 • اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
 • اعضای افتخاری اعم از عضو اصلی یا غیر آن که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیأت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

شرایط عضویت

ماده ۶: هر فرد متخصص در رشته محاسبات فنی ساختمان و ابنیه فنی که دارای شرایط زیر باشد می‌تواند به عضویت انجمن درآید:
۱- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته مهندسی راه و ساختمان، عمران، سازه، زلزله، مکانیک و هر رشته آتی جدیدی که ارتباط با محاسبات فنی انواع ساختمان و ابنیه فنی داشته باشد.
۲- پذیرفتن مفاد اساسنامه
۳- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۴- نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
۵- پرداخت حق عضویت

تبصره (۱): خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.
تبصره (۲): درصورتیکه عضو، شرافت حرفه ای را رعایت ننموده و یا اعمال منافی با مفاد اساسنامه و مصالح عمومی انجمن انجام داده باشد، عضویت او خاتمه می یابد.
تبصره (۳): در مواردی که عضو، پرداخت حق عضویت خود را یک سال به تأخیر انداخته باشد، عضویت او خاتمه می‌یابد.

وظایف مجمع عمومی عادی

بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه انجمن، وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:

 • انتخاب اعضای هیأت مدیره، بازرسان و هیأت داوری
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان
 • تعیین خط و مشی کلی
 • بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره
 • تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویت ترازنامه و بودجه
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های مجامع عمومی

ماده ۱۳: مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیرالانتشار، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد: ۱- با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرسان ۲- با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی
تبصره ۱ – مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن، جز در موارد مذکور در تبصره ( )۱ماده ،۱۵همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.
تبصره ۲ – تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – در مجمع عمومی فوق العاده، رأی گیری با بلند کردن دست صورت خواهد گرفت جز در مواردی که مجمع تعیین نماید که با رأی کتبی و مخفی انجام خواهد شد.

ماده ۱۴: در صورتیکه بازرسان یا یک سوم اعضاء اصلی درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتباً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد. رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند، در غیر اینصورت بازرس و یا نماینده اعضای متـقاضی ظرف مدت ده روز با تأیید و هماهنگی وزارت کشور نسـبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید.

ارکان انجمن

ماده ۸: ارکان انجمن عبارتند از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت بازرسان؛ همچنین انجمن به دلیل ماهیت تخصصی خود، هیأتی رابه نام هیأت داوری تشکیل می‌دهد. مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری انجمن بوده و به صورت عادی و  فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده ۹: مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در تیر ماه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰: مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در تیر ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان، به تقاضا و دعوت هیأت مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.

تبصره ۱ – کلیه مجامع عمومی باید با تأیید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.
تبصره ۲ – در صورتیکه هیأت مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرس/بازرسان مکلف است/ مکلفند پس از تأیید وزارت کشور رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.
تبصره ۳ – در مجمع عمومی، رأی گیری با بلند کردن دست صورت خواهد گرفت جز در مورد انتخابات و سایر مواردی که مجمع تعیین نماید.

ماده ۱۱: دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صورت می پذیرد، آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل ۲هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل ۲ هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد.

 تبصره ۲ – در صورت تصویب عزل هیأت مدیره، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می نماید.

ماده ۱۶: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.
تبصره ۱ – اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم، امضاء و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.
تبصره ۲ – هیأت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل دفتر مرکزی انجمن نصب می نماید.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۵: وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از : ۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه ۲- بررسی و تصویب انحلال ۳- عزل هیأت مدیره
تبصره ۱- چنانچه دستور مجمع فوق العاده بررسی و تصویب انحلال و یا عزل هیأت مدیره باشد، مشروط به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرسان و یا دو سوم اعضاء هیأت مدیره، در صورتیکه جلسه دوم با حضور نصف بعلاوه یکنفر از اعضاء تشکیل نشود، موضوع به جلسه سوم احاله می شود و با هماهنگی وزارت کشور از مجمع برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد دستور جلسه مذکور ظرف مدت سی روز با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ارسال دعوتنامه کتبی دعوت بعمل می آید. در دعوتنامه نتیجه مجمع نوبت دوم و حد نصاب مجمع نوبت سوم باید درج شود. مجمع این تبصره با حضور هر تعداد از اعضای دارای حق رأی رسمیت خواهد یافت.

ماده ۱۸: مجمع عمومی، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید. تبصره: بدیهی است تا تصویب اعضاء هیأت مدیره جدید توسط کمیسیون ماده ۱۰فعالیت احزاب و جمعیت ها و درج در روزنامه رسمی، هیأت مدیره قبلی کماکان باید به وظایف و مسئولیت های قانونی خود عمل کند.

ماده ۱۹: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد: حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابهای انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی. به طور کلی هیأت مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح انجمن در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام انجمن انجام دهد.
تبصره ۱ – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارت لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع انجمن دارا می باشد.
تبصره ۲ – کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره (یا نایب رئیس) و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
تبصره ۳- هیأت مدیره می تواند از بین خود یا اعضای انجمن یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر اجرائی انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. مدیر اجرائی در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می گردد، نماینده انجمن محسوب شده و از طرف آن حق امضاء دارد.
تبصره ۴ – هیأت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی از جمله کمیته پذیرش، کمیته علمی و پژوهشی، کمیته فنی و آموزش، کمیته انتشارات، کمیته IT و کمیته روابط عمومی تشکیل دهد.

هیأت مدیره

ماده ۱۷ : انجمن دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۵نفر عضو اصلی و ۲نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
تبصره ۱ – شعب انجمن در مراکز استانها با رعایت ماده ۲اساسنامه در شهرستانها توسط هیأت مدیره ای مرکب از ۳نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب می شوند، اداره خواهد شد. اعضاء این هیأتها طبق دستورالعمل هیأت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حدنصاب تأسیس شعبه ۳۰نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.
تبصره ۲ – جلسات هیأت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق ۳نفر معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس، یک خزانه دار و یک نفر دبیر انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید.
تبصره ۴- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۵- در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتیکه با ورود اعضای علی البدل تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره کامل نشود و نیز برای تکمیل اعضای علی البدل می توان با هماهنگی وزارت کشور و با انجام انتخابات میاندوره ای نسبت به ترمیم آن اقدام کرد. تبصره :۶هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. ف

هیأت داوری

 هیأت داوری دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل می باشد که از میان اعضاء اصلی متخصص که دارای حق رأی می باشند توسط مجتمع عمومی عادی، برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیأت داوری برای دوره های بعدی بلامانع است. تبصره: اعضاء هیأت داوری نمی توانند همزمان عضو هیأت مدیره یا هیأت بازرسان باشند.

وظایف هیأت داوری به شرح زیر است: هیأت داوری در مورد پرونده های مربوط به اخلاق حرفه ای، اختلافات فنی- حرفه ای و تخلفات حرفه ای اعضاء انجمن که به انجمن ارجاع و یا توسط هیأت مدیره یا هیأت بازرسان مطرح گردد رسیدگی و اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره ۱ – هیأت داوری می تواند برای رسیدگی از نظر کارشناسان و متخصصان دیگر نیز استفاده نماید.
تبصره ۲- نحوه نامزد شدن برای عضویت هیأت داوری، مشابه ترتیب مذکور در مورد هیأت مدیره است.

هیأت بازرسان

ماده ۲۰: مجمع عمومی عادی سه نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را از میان اعضای اصلی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد. تبصره :۱انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. تبصره :۲اعضای هیأت مدیره، مدیر اجرائی و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.
ماده ۲۱: وظایف هیأت بازرسان به شرح زیر است: -۱بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی. -۲مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی. -۳ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.
تبصره ۱: گزارش بازرسان باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر انجمن آماده باشد.
تبصره ۲: نحوه نامزد شدن برای عضویت در هیأت مدیره بازرسان، مشابه ترتیب مذکور در مورد هیأت مدیره است.

کمیته‌ها

انجمن دارای کمیته هایی از جمله به شرح زیر خواهد بود:
– کمیته پذیرش
– کمیته علمی و پژوهشی
– کمیته فنی و آموزش
– کمیته انتشارات
– کمیته IT
– کمیته روابط عمومی
تبصره ۱- انجمن می تواند با موافقت وزارت کشور متناسب با نیاز، کمیته های دیگری نیز جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه، تشکیل دهد.
تبصره ۲- نحوه انتخاب اعضاء کمیته ها و وظایف آنان و آئین نامه داخلی کمیته ها مطابق آئین نامه هائی خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه خواهد شد.
تبصره ۳- تصمیمات اتخاذ شده در کمیته ها، پس از تصویب هیأت مدیره قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۲۲: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس هیأت بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها قرار گیرد.

هیأت داوری

 هیأت داوری دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل می باشد که از میان اعضاء اصلی متخصص که دارای حق رأی می باشند توسط مجتمع عمومی عادی، برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیأت داوری برای دوره های بعدی بلامانع است. تبصره: اعضاء هیأت داوری نمی توانند همزمان عضو هیأت مدیره یا هیأت بازرسان باشند.

وظایف هیأت داوری به شرح زیر است: هیأت داوری در مورد پرونده های مربوط به اخلاق حرفه ای، اختلافات فنی- حرفه ای و تخلفات حرفه ای اعضاء انجمن که به انجمن ارجاع و یا توسط هیأت مدیره یا هیأت بازرسان مطرح گردد رسیدگی و اظهار نظر خواهد نمود. تبصره ( :)۱هیأت داوری می تواند برای رسیدگی از نظر کارشناسان و متخصصان دیگر نیز استفاده نماید. تبصره ( :)۲نحوه نامزد شدن برای عضویت هیأت داوری، مشابه ترتیب مذکور در مورد هیأت مدیره است.

ماده ۲۵: کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود. مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن انجام خواهد شد.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.

ماده ۲۶:‌ هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیأت مدیره و هیأت بازرسان در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷: انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۸: با توجه به اینکه انجمن ماهیتاً غیر تجاری می باشد، نمی‌تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

بودجه و مواد متفرقه

ماده ۲۳:‌ بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء، تأمین می شود.

ماده ۲۴: در آمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.
تبصره ۱ – کلیه دفاتر مالی انجمن در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – سال مالی انجمن منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود.
تبصره ۳- کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده ۳۰: در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده ۱۰قانون احزاب و جمعیت ها نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه انجمن یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

انحلال

ماده ۲۹: در موارد زیر انجمن منحل می شود:
۱- بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده
۲- در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
۳- بنا به تقاضای کمیسیون ماده ۱۰قانون احزاب و جمعیت ها و صدور حکم قطعی دادگاه.

دانلود فایل اساسنامه انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان