انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان

را بیشتر بشناسیم

انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان تشکلی است صنفی، تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در تیرماه ۱۳۴۸ موضوع تشکیل انجمن از سوی گروهی از مهندسان ساختمان که جهت تدوین آئین‌نامه بتن آرمه با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همکاری می نمودند، پیشنهاد شد و از مهندسان ساختمان کشور دعوت بعمل آمد. جلسات اولیه انجمن در باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد و ضرورت تشکیل انجمن مورد تایید قرار گرفت. در ادامه کمیته خاصی مامور تدوین اساسنامه تهیه و در جلسات متعدد در تالار اجتماعات دانشکده فنی دانشگاه تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. متن نهایی اساسنامه در سال ۱۳۴۹ به تصویب ۲۸ نفر از مهندسان محاسب ساختمان رسید.

خدمات

انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان

تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های

فنی و محاسباتی جهت پیشنهاد به مسئولین یا سازمان‌های ذیربط

ایجاد هماهنگی

میان اعضای انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان و یکنواخت کردن خدمات فنی

رفع مشکلات صنفی و قانونی

و دفاع از منافع معنوی وحقوقی صنفی اعضا

تبادل اطلاعات و همکاری فنی

با موسسات مشابه داخلی و خارجی در چهارچوب مقرارت کشور

افزایش سطح علمی و فنی

مهندسان محاسب ساختمان با برگزاری جلسات آموزشی و فنی

گواهی صلاحیت فنی

با تدوین ضوابط تشخیص جهت پیشنهاد به مسئولین ذیربط

جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان (۱۳۹۸)

مشاهده بیشتر

تازه‌ترین

گردهمایی و سمینارها