سمینار شماره ۹ : ارزیابی میدانی آثار زمین لرزه بر ساختمان ها در زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ استان کرمانشاه

سمینار شماره ۹ : ارزیابی میدانی آثار زمین لرزه بر ساختمان ها در زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ استان کرمانشاه

۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ دبیر سمینار : مهندس فضل اله جهانگرد جهت مشاهده فیلم، عکس و اطلاعات ارائه شده به کانال انجمن ایرانی مهندسان به آدرس https://t.me/MohasebIrani مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
  • 1
  • 2