سمینار شماره ۱۰ : طراحی ساختمان بیمارستانها بر اساس عملکرد (سمینار سوم)

سمینار شماره ۱۰ : طراحی ساختمان بیمارستانها بر اساس عملکرد (سمینار سوم)

۸ اسفند ماه ۱۳۹۶
دبیر سمینار : مهندس فضل اله جهانگرد

جهت مشاهده فیلم، عکس و اطلاعات ارائه شده به کانال انجمن ایرانی مهندسان به آدرس https://t.me/MohasebIrani مراجعه نمایید.

انتهای پیام/