سمینار شماره ۱۱ : دیوارهای غیر سازه ای

سمینار شماره ۱۱ : دیوارهای غیر سازه ای

۴ تیر ماه ۱۳۹۸
دبیر سمینار : مهندس فضل اله جهانگرد

جهت مشاهده فیلم، عکس و اطلاعات ارائه شده به کانال انجمن ایرانی مهندسان به آدرس https://t.me/MohasebIrani مراجعه نمایید.

انتهای پیام/