سمینار شماره ۲: پیچ و مهره سازه ای

سمینار شماره ۲: پیچ و مهره سازه ای

۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۴
دبیر سمینار : مهندس فضل اله جهانگرد

جهت مشاهده فیلم، عکس و اطلاعات ارائه شده به کانال انجمن ایرانی مهندسان به آدرس https://t.me/MohasebIrani مراجعه نمایید.

انتهای پیام/