سمینار شماره ۳: سقف عرشه فولادی

سمینار شماره ۳: سقف عرشه فولادی

۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۵
دبیر سمینار : مهندس فضل اله جهانگرد

جهت مشاهده فیلم، عکس و اطلاعات ارائه شده به کانال انجمن ایرانی مهندسان به آدرس https://t.me/MohasebIrani مراجعه نمایید.

انتهای پیام/