سمینار شماره ۶ : خرابی پیش رونده ناشی از آتش سوزی در سازه های فولادی

سمینار شماره ۶ : خرابی پیش رونده ناشی از آتش سوزی در سازه های فولادی

۹ اسفند ماه ۱۳۹۵
دبیر سمینار : مهندس فضل اله جهانگرد

جهت مشاهده فیلم، عکس و اطلاعات ارائه شده به کانال انجمن ایرانی مهندسان به آدرس https://t.me/MohasebIrani مراجعه نمایید.

انتهای پیام/