سمینار شماره ۷ : طراحی ساختمان بیمارستانها براساس عملکرد (سمینار اول)

سمینار شماره ۷ : طراحی ساختمان بیمارستانها براساس عملکرد (سمینار اول)

۲ ابان ماه ۱۳۹۶
دبیر سمینار : مهندس فضل اله جهانگرد

جهت مشاهده فیلم، عکس و اطلاعات ارائه شده به کانال انجمن ایرانی مهندسان به آدرس https://t.me/MohasebIrani مراجعه نمایید.

انتهای پیام/