سمینار شماره ۸ : طراحی ساختمان بیمارستانها بر اساس عملکرد-طراحی اجزای غیر سازه ای بر اساس عملکرد (سمینار دوم)

سمینار شماره ۸ : طراحی ساختمان بیمارستانها بر اساس عملکرد-طراحی اجزای غیر سازه ای بر اساس عملکرد (سمینار دوم)

۲۸ آذر ماه ۱۳۹۶
دبیر سمینار : مهندس فضل اله جهانگرد

جهت مشاهده فیلم، عکس و اطلاعات ارائه شده به کانال انجمن ایرانی مهندسان به آدرس https://t.me/MohasebIrani مراجعه نمایید.

انتهای پیام/