سمینار شماره ۹ : ارزیابی میدانی آثار زمین لرزه بر ساختمان ها در زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ استان کرمانشاه

سمینار شماره ۹ : ارزیابی میدانی آثار زمین لرزه بر ساختمان ها در زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ استان کرمانشاه

۲۰ دی ماه ۱۳۹۶
دبیر سمینار : مهندس فضل اله جهانگرد

جهت مشاهده فیلم، عکس و اطلاعات ارائه شده به کانال انجمن ایرانی مهندسان به آدرس https://t.me/MohasebIrani مراجعه نمایید.

انتهای پیام/